Åpenhetsloven

Industri Mekanikk AS foretar regelmessig aktsomhetsvurderinger etter – Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) §4.

Bedriften har gjennom spørreskjema foretatt aktsomhetsvurderinger og kontrollert risiko for 24 av våre leverandører med omsetning på over 100 000,- Vi har i tillegg valgt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for leverandører med lavere omsetning som leverer arbeidstøy til Industri Mekanikk AS, da det kan være risiko for arbeidsforhold forbundet med produksjon av dette.

Bedriftens aktsomhetsvurdering vil være inntatt i vårt bedriftens kvalitetssystem og vil kunne gjøres tilgjengelig for de som ønsker innsyn i denne ved å ta kontakt med vår QA ansvarlig Karina Lysell Larsen på mail:  karina@indmek.no eller på telefon +47 33 48 56 83