håndvask

Forebygge smitte Coronavirus

  • Oppretthold en god håndhygiene
  • Unngå situasjoner der du kan bli smittet
  • Ikke gå på arbeid hvis du er forkjølet, har feber
  •  Unngå reiser innenlands
  •  Unngå der det er mulig bruk av offentlig transport
  •  Unngå steder der det er vanskelig å holde avstand
  •  Hold 2 meter avstand
  •  Svenske ansatte i Norge skal kun oppholde seg på arbeidssted og bopel