HMS

Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre egen virksomhet med fokus på helse, sikkerhet, kompetanse og kvalitet uten belastning på miljøet internt og eksternt.

Alle skal alltid komme trygt hjem fra arbeidet