Kompetanseheving

Industri Mekanikk AS har satset mye på å øke kompetansen til egne ansatte, og har satt i gang en rekke kompetansehevende tiltak:

  • Vi gjennomfører i samarbeid med folkeuniversitetet teorikurs fagprøve for 60 egne ansatte.
  • Vi har lagt til rette for å gjennomføre praktisk fagprøve for fagene industri rørlegger, industri mekaniker, sveiser og platearbeider i egne lokaler.
  • Vi tilbyr sveiseopplæring via vårt datterselskap IM ressurs AS i egne lokaler
  • Vi tilbyr våre ansatte en rekke kurs fra eksterne leverandører på rigg og flens/bolt med mere
  • Våre ansattes kurs kompetanse holdes ved like med fornyelser så lenge de ansatte er ansatt ved bedriften.

Vi mener god kompetanse gir konkurransefortrinn og at det også er en god trivselsfaktor for våre ansatte.

For sveiseopplæring og praktiske fagprøver se IM Ressurs, www.imressurs.no