diisocyanater

kurs i sikker bruk av diisocyanater

Industri Mekanikk AS har i samabeid med E2 Helse startet startet  kursing av ansatte med sikker bruk av diisocyanater- I første pulje har 18 ansatte bestått eksamen og mottatt kursbevis på dette.