rene fagbrev

Norsk fagbrev industri rørlegger

Da har nok en ansatt bestått fagprøve for Norsk fagbrev som industri rørlegger.  Rene Rasmussen har i mange år arbeider offshore for industri mekanikk as og har Svennebrev fra Danmark som sveiser fra tidligere i tillegg til mange års erfaring som rørlegger, rigger og platearbeider.  Industri Mekanikk AS gratulerer med fagbrev og er godt fornøyd med at nok en ansatt har tatt fagbrev i våre lokaler.  Industri Mekanikk AS har muligheter for praktisk fagprøve innen fagene platearbeid, industri rørlegger, sveiser og industri mekaniker i våre lokaler.  Bedriften har i løpet av de siste årene hatt mange egne ansatte opp til praktisk fagprøve og hadde for noen år siden ca 50 ansatte i gjennom teorieksamen i samarbeid med Folkeuniversitetet.  Vi har også hatt eksterne private og har ansatte fra kunder og konkurrenter inne for å legge praktisk fagprøve.