Faggrupper

Arbeidsledelse

Nøkkelpersonell med lang erfaring

Arbeidsledelse Stål

Nøkkelpersonell med lang erfaring

Industrirørlegging

Fagbrev eller minimum 5 års erfaring

Laseroppretting

Minimum 5 års erfaring og laserkurs

Mekanikk

Fagbrev eller minimum 5 års erfaring

Platearbeid

Fagbrev eller minimum 5 års erfaring

Rørsveising

Fagbrev Sveis: 141W03 + W11 + eventuelt Titan. Minimum 5 års erfaring

Servicemannskap

Stroppepersonell, flaggmenn, kranførere, truckførere, vakthold

Stålsveising

Fagbrev Sveis: 111, 136. Minimum 5 års erfaring

Trykktesting

Minimum 5 års erfaring