Eldfisk & Ekofisk

Kunde: Worleyparsons
Prosjekt:  Eldfisk og Ekofisk
Operatør:  Conocco Phillips
Prosjekt utført offshore
Date

30. januar 2015