kompetanseheving

timeliste på mobilen

Industri Mekanikk har valgt iCORE programvare for timeregistrering via web-løsning og app, optimalisering av ressursutnyttelse, oppfølging av arbeidstid, overtidskontroll, avstemning av betalingssertifikater, m.m. I leveransen inngår også integrasjonstjenester, samt konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med innføringen. Det vil bli gitt god opplæring til alle ansatte som med opplæring kan sende timeliste direkte via App. Det vil også være mulig for de som ikke ønsker ny teknologi velkommen å i en overgangsfase å levere timelister manuelt og pr. mail, men målet vil være at alle på sikt med god opplæring tar dette i bruk for å oppnå god effekt.